FABRIQUEM PECES. CONSTRUIM MATRIUS.

REALITZEM LES MANIPULACIONS NECESSÀRIES A LES PECES

PODEM DOBLEGAR-LES, INCORPORAR CONTACTES DE PLATA, ROSQUES, INSERIR REBLONS, ETC.

Bornes, Peces amb rosca des de matriu, Tubs doblegats, Embuticions profundes amb matriu progressiva, Peces doblegades en matriu progressiva, Regletes, Peces per a circuits elèctrics, Peces assemblades, Mecanització en sèrie de peces amb torns automàtics, Empaquetats unitaris en caixes o en safates, Terminals encarretats, Peces amb contacte de Plata soldat/reblat, Reblons de Tub DIN 7340 / DIN 339, Peces doblegades en màquines de doblegar mecàniques, Reblons d'estampació amb secció cilíndrica o quadrada, Peces de decoletatge, Espessors de 0.15mm a 3mm

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES

PECES ESTÀNDARD SEGONS CATÀLEG DE TYRSA O ESPECIALS SEGONS REQUERIMENTS DEL CLIENT

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA I TALLER DE MATRICERIA

MATRIUS PER TREBALLAR A TYRSA O PER TERCERS

+ 0
MILIONS DE PECES FABRICADES A TYRSA
0
MATRIUS CONSTRUÏDES I DISSENYADES A TYRSA

TYRSA OFEREIX

COL·LABORACIÓ, NO SIMPLEMENT UNA RELACI CLIENT - PROVEÏDOR

PODEM USAR UNA GRAN VARIETAT DE MATERIALS

TREBALLEM AMB ESPESSORS DES DE 0,15mm A 3,00mm I DIÀMETRE FINS A 26mm

 • Acers

 • Acers inox

 • Coures DHP i ETP

 • Llautó
 • Alumini

 • Bronzes

 • Alpaques
 • Cintes amb recobriments electrolítics sencers o selectius
 • Aliatges de beril·li

 • Fibra

 • Plàstic
 • Polipropilè
 • Naylon

 • ...

EL NOSTRE MERCAT

TREBALLEM PER MÚLTIPLES SECTORS

TYRSA cobreix les necessitats de subcontractació que per a la fabricació de peces metàl·liques tenen les indústries del sector elèctric, electrònic, de l'electrodomèstic, de l'automoció, de la joguina, etc.

Piezas para múltiples sectores Les nostres peces formen part de...

Transformadors, magnetotèrmics, diferencials
Endolls, interruptors
Botzines, coixins de seguretat, fars, frens
i molts més ...

ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

BASAT EN LA NORMA INTERNACIONAL UNE-EN/ISO 9001:2015

Verifiquem i controlem les peces fabricades mitjançant els elements de mesura convencionals: peu de rei, micròmetres, projector de perfils, galgues etc.
Addicionalment disposem d'una màquina de mesura tridimensional per coordenades i un mesurador de gruixos de recobriments per rajos X FISCHERSCOPE X-RAY que ens permet conèixer amb exactitud el micratge de recobriment a què són sotmeses les peces o les matèries primeres.

VEURE CERTIFICAT

CONEIX A L'EQUIP

UN GRAN EQUIP DE PROFESSIONALS AL SEU SERVEI

MARTA CORRONS

GERENT I COMPRES

ANTONIO GODOY

QUALITAT

DAVID GALÁN

SERVEI TÈCNIC

ESTER BADIA

PRODUCCIÓ

OLGA TRINIDAD

VENDES

ISABEL MUROS

COMPTABILITAT

Més de 50 anys de trajectòria empresarial ens avalen

DES DE 1964 APORTANT SOLUCIONS

En els seus inicis, TYRSA neix com una fàbrica de peces metàl·liques estàndard conformades per estampació, amb un taller de matriceria propi en què es mantenen i construeixen les matrius de propietat de l'empresa. Amb el pas del temps, l'empresa amplia els seus serveis per tal d'oferir una solució global a les necessitats de proveïment de peces metàl·liques dels seus clients, produint també peces a mida i construint els seus estris necessaris.

TYRSA va ser fundada l'any 1964. Va iniciar la seva activitat al carrer Mèxic de Barcelona i les oficines i magatzem estaven ubicades al carrer Villarroel cantonada amb el carrer Londres. L'any 1977 es van traslladar totes les instal·lacions al polígon industrial Sud de Badalona, ​​ocupant una superfície de 1600 m2.

Entre els anys 1997 i 1998, TYRSA va elaborar la seva avaluació inicial de riscos laborals seguint les instruccions marcades en els capítols 15 i 16 de la llei 31/1995 del 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals. Vam editar un manual en què es recull cada un dels llocs de treball amb els seus riscos inherents i un segon manual amb els riscos associats a la maquinària. En el mateix període també es va desenvolupar l'avaluació mediambiental inicial.

L'any 2005, el magatzem de producte acabat és traslladat a unes instal·lacions ubicades al polígon industrial Vallmorena de Vilassar de Dalt.

L'any 2009, després d'una reestructuració de la planta de Badalona, ​​hem tornat a reunificar les nostres instal·lacions, suprimint el magatzem de Vilassar.

En l'actualitat l'empresa té implantat un sistema d'assegurament de la qualitat basat en la norma internacional UNE-EN / ISO 9001: 2015.

Al 2014 TYRSA va rebre el premi de la Cambra de Comerç de Barcelona a les empreses de llarg recorregut pels seus 50 anys en actiu.

La Cambra reconeix i premia les empreses catalanes en actiu que compleixen 50 i més anys, en un acte que reuneix protagonistes de l'àmbit econòmic i polític a la Casa Llotja de Mar.

Aquest premi té l'objectiu de reconèixer públicament l'esforç i capacitat de gestió de les empreses i institucions que aconsegueixen mantenir la seva continuïtat dins del teixit empresarial català al llarg del temps.

SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL

El nostre compromís: Reduïr, Reutilitzar i Reciclar

AIGUA:

- Només evacuem a la xarxa de clavegueram les aigües procedents de la xarxa sanitària
- L'aigua bruta generada en tots els processos de neteja, fins i tot la del sòl, es destil·la i es reutilitza. Els residus obtinguts s'envien al tractador autoritzat
- Existeix una clara voluntat de minimitzar el consum d'aigua

ENERGIA ELÈCTRICA

- El 90% de l'enllumenat és mitjançant tecnologia LED

EMBALATGE

- Tyrsa utilitza prioritàriament el cartó com a mitjà d'embalatge de les seves peces
- Alguns dels nostres productes s'envien amb embalatges recuperables
- Estem estudiant la forma per a minimitzar o suprimir les borses de plàstic

RESIDUS DE PRODUCCIÓ

- Els residus generats en el procés productiu s'envien a empreses autoritzades per al seu reciclatge

RESIDUS GENERALS

- L'empresa té establert un sistema de classificació dels residus generals

NECESSITA INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT?

  EMPRESA

  PERSONA DE CONTACTE

  E-MAIL

  TELÈON

  A l'enviar aquest missatge està acceptant l'Avís Legal